Categories

Most Popular Articles

 Creation of an Email account

Enter your client's area.Choose Hosting sectionChoose hosting account you wish to create your new...

 Pievienot papildus domēnu savam hostinga kontam

Ieejiet savā konta pārvaldības panelī. Tad izvēlaties sadaļu "Hostings" Nākošā loga...

 Hostinga konta tarifa maiņa

Hostinga tarifa maiņu Jūs varat veikt savā profilā (personīgajā kabinetā). Ieejiet savā konta...

 Atteikties no pakalpojuma

Ieejiet savā konta pārvaldības panelī. Tad izvēlaties sadaļu "Hostings" Nākošā loga...

 Attālināto roku pakalpojums

Ielogojaties savā konta pārvaldē Izvēlaties Atbalsta dienests -> Nosūtīt pieprasījumu:...